Trendy v řízení prodejních týmů

Výstupy z průzkumu

Cíl průzkumu

V SalesUP s.r.o. se věnujeme obchodním strategiím, řízení prodeje a prodeji. Vnímáme, že se obchod mění, pronikají do něj nové technologie a objevují se nové trendy, které obchodníkům ledacos usnadňují i ztěžují. Cílem tohoto průzkumu zaměřeného na problematiku řízení obchodních týmů, bylo současnou situaci zmapovat. Proběhl v období 12/2023 - 02/2024 pomocí online dotazníku.

50 firem

10 oborů

Co průzkum ukázal

Hlavním motivačním faktorem v prodejních týmech je flexibilní pracovní doba.

Pro akvizici zákazníků se nevyužívají online reklama a emailový marketing.

✔ Prodejní dovednosti nepovažuje 30 % středních firem u obchodních týmů za důležité.

Preferované metody hodnocení obchodníků jsou měsíční a kvartální cíle.

✔ Řízení času a priorit je ve všech velikostech firem považováno za největší výzvu.

✔ Konverzní poměr klesá s délkou obchodního cyklu.

Na 20 stranách najdete odpovědi na otázky

Jak často firmy aktualizují obchodní strategii?

Jak často firmy provádějí tržní analýzy?

Jaká část rozpočtů je alokována na obchod a marketing?

Jaké metody motivace jsou nejpoužívanější?

Jak dlouho trvá zaškolení nováčků?

Jaké jsou největší výzvy při řízení obchodních týmů?

Jaké jsou nejpopulárnější zdroje náboru?

Které dovednosti jsou klíčové pro úspěch?

Jaké metody hodnocení jsou nejčastěji používané?

Jaké jsou nejvyužívanější metody akvizice zákazníků?

Jak souvisí konverzní poměr a délka obchodního cyklu?

Stáhněte si výstupy z průzkumu

a získejte informace pro úspěšné

řízení obchodních týmů

Stáhněte si kompletní

výsledky průzkumu

TRENDY V ŘÍZENÍ

PRODEJNÍCH TÝMŮ