Blog

Inspirace ze světa obchodu a jeho řízení

Když nefunguje spolupráce


V současném podnikatelském prostředí je spolupráce marketingu a obchodu naprosto klíčová. Marketing snaží se vytvořit most mezi značkou a potenciálními zákazníky, kdežto obchod tuto vizi realizuje a přeměňuje tyto zákazníky na loajální klienty. Ale co se stane, když tato spolupráce marketingu a obchodu nefunguje optimálně?

Když nespolupracuje marketing s prodejem:

  1. Nejasná komunikace: Pokud marketingový tým nekomunikuje s obchodníky o skutečných potřebách zákazníků, mohou vznikat marketingové materiály, které neosloví cílovou skupinu. Kromě toho může nedostatečná komunikace způsobit, že klíčové informace o výrobku nebo službě budou chybět nebo budou prezentovány nevhodně.
  2. Nesprávné investice: Nefunkční koordinace mezi marketingem a obchodem může vést k vytváření kampaní, které neodpovídají aktuálním tržním potřebám. Marketing by mohl vynakládat zdroje na reklamu vlastností produktu, které nejsou pro zákazníky prioritní.
  3. Chybný směr kampaní: Bez pravidelné zpětné vazby od obchodníků může marketing cílit na nesprávné demografické skupiny, ignorovat klíčové prodejní argumenty nebo dokonce opomíjet měnící se tržní podmínky.
  4. Ignorace tržních trendů: Pokud marketingový tým není informován o aktuálních tržních trendech a výzvách, mohou kampaně zůstat za konkurencí, což může znamenat ztrátu tržního podílu.


Když nespolupracuje prodej s marketingem:

  1. Nesoulad nástrojů: V případě, že obchodní tým neupozorní marketing na to, jaké nástroje nebo strategie jsou pro něj nejúčinnější, marketing může investovat do nástrojů, které obchodníkům nepřinášejí žádnou hodnotu.
  2. Ztráta času a zdrojů: Pokud obchodníci nejsou informováni o nových marketingových kampaních a aktivitách, mohou marnit čas a energii na hledání potenciálních zákazníků, kteří by mohli být snadno dosaženi prostřednictvím marketingových nástrojů a strategií.
  3. Nesoulad v komunikaci: Absence informací o marketingových kampaních může vést k situacím, kdy obchodníci komunikují s potenciálními zákazníky způsobem, který je v rozporu s marketingovým sdělením. To může zákazníky zmatečně nebo rozpačitě.
  4. Ztráta obchodních příležitostí: Pokud obchodníci nemají aktuální informace o marketingových kampaních nebo akčních nabídkách, můžou přijít o klíčové obchodní příležitosti, které by mohly zvýšit jejich prodej a zisk.


Závěr

Spolupráce marketingu a obchodu je nezbytná pro úspěch každé firmy. Bez jejich vzájemného souladu a propojení dochází k neefektivitě, nedorozuměním a frustraci. Řešením je dobře nastavená strategie generování obchodních příležitostí (#leadgen), která propojuje marketing a obchod.

SalesUP máme zkušenosti s tím, jak by taková spolupráce měla vypadat. Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci a podíváme se, jestli jak ji máte nastavenou u vás. Bez toho nebudete #ProdavatVic.

We've got a surprise for you!

%20 OFF

after subscribing to our newsletter

Získávejte praktické a užitečné informace

ze světa prodeje a jeho řízení 

Přidejte se k mnoha profesionálům z B2B prodeje a odebírejte náš newsletter.

✓ Reálné příklady z praxe

✓ Vyzkoušené a ověřené

✓ Ihned použitelné

Dále si přečtěte

Jakou chybu firmy dělají při přípravě obchodní strategie? Zaměří se příliš na produkt či službu. Když ale chcete prodávat, musíte začít něčím úplně jiným…

Klid, sebevědomí a vyšší šance na úspěch na první schůzce? Zajistěte si to díky důkladné přípravě a skvělému prvnímu dojmu.

Obchodní strategie by neměla vznikat bez kontextu. Zjistěte, v čem potřebujete mít jasno, než se její přípravy pustíte a zamezte metodě pokus-omyl.