SalesUP > Pro firmy > Realizace > Audit prodeje

Audit prodeje

Rychle zjistěte, co váš prodej může

opravdu postrčit k úspěchu

Proveďte účelné změny a zvyšte výkon vašeho prodeje.

Výstupy z auditu vám otevřou oči.

Audit prodeje je vhodný pro majitele firem nebo obchodní ředitele. Potýkají s těmito problémy a často říkají:

  1. Prodejní výsledky stagnují nebo klesají a nevíme, kde nám to drhne.
  2. Ve firmě se nám točí obchodníci, nikdo u nás dlouho nevydrží.
  3. Obchodní případy se nám dlouho táhnou.
  4. Každý si to dělá po svém a vůbec nevíme, jak dopadneme.
  5. Prodáváme pod cenou a obchodníci stále tvrdí, že jsme drazí.

S auditem získáte

Přehled silných a slabých míst

Zhodnocení úrovně obchodníků a řízení prodeje

Doporučení na co se zaměřit a co změnit

Nejčastěji se ve firmách potkáváme s těmito požadavky. Potřebujete také vyřešit následující?

1. Chci zvýšit výkon obchodního oddělení o 20%.

2. Potřebuji zvýšit úspěšnost obchodníků při uzavírání smluv.

3. Chci zkrátit dobu trvání obchodních případů.

4. Potřebuji mít aktuální a přesný přehled o výsledcích.

5. Chci vidět pipelinu, která odpovídá realitě.

6. Potřebuji, aby obchodníci dělali správný počet smysluplných aktivit.

Poznáváte svoji situaci?
Poptejte naše služby

Co získáte

Ucelený a nezávislý pohled na to, jak je váš prodej nastavený a jak v reálných situacích funguje.

Přehled silných a slabých míst

Zhodnocení úrovně obchodníků

Doporučení na co se zaměřit a co změnit

Základ pro další rozvoj prodeje

Vyhodnocení úrovně řízení a vedení prodeje

Ověření vazby odměňování na výkon

Vše vám srozumitelně vysvětlíme a společně najdeme způsob, jak to uvést do praxe.

Michal Zemko

Managing Director

COMTES FHT a.s.

Po absolvování dvou workshopů s Davidem a Romanem jsme zjistili, že naše obchodní procesy a způsob prezentování společnosti navenek "v zásadě fungují". Našli jsme ale i spoustu věcí, které je možné zlepšit. Pomocí zajímavých cvičení z nás Roman a David dokázali vytáhnout informace, na základě kterých jsme společně navrhli lepší systematizaci našich procesů. Právě během takovýchto diskuzí je nejlépe vidět rozdíl mezi "v zásadě fungujícím" a skutečně fungujícím a obchodem.

SalesUP můžeme doporučit i firmám, které jsou se svými obchodními procesy spokojené a mají solidní výsledky.

Využijeme praktické zkušenosti našeho týmu

Řízení obchodních oddělení

V osobním prodeji za sebou máme více než 100 tisíc schůzek. Probíhaly a probíhají u zákazníků z nejrůznějších oborů, jejichž obrat se pohybuje od stovek tisíc po jednotky miliard. Naživo, online i po telefonu.

Finanční řízení

Máme zkušenost s tvorbou finančních plánů výrobních a obchodních společností i s návrhem struktury manažerského reportingu. Plánovali jsme prodej, tržby, marže a připravovali ostatní navazující plány pro firmy s obratem 3 mil. – 25 mld. Kč.

B2B prodej

Pracovali jsme v mnoha oborech v malých soukromých firmách i v nadnárodních korporacích. Řídili jsme obchodníky, obchodní týmy i celá oddělení od 1 až po 100+ členů. Zodpovídali jsme za obraty v rozmezí jednotek milionů po desítky miliard.

Audit prodeje probíhá v těchto krocích

1. Seznámíme se s prostředím firmy

První krok je nezbytný k pochopení firemní kultury, hodnot a specifických aspektů vašeho podnikání. Cílem je získat přehled o tom, jak firma funguje, jaké jsou její hlavní cíle a jaké jsou její interní i externí vztahy.

2. Analyzujeme prodejní postupy

Zde se zaměřujeme na detailní prozkoumání stávajících procesů prodeje, včetně strategií akvizice zákazníků a přístupů k uzavírání obchodů. Tento krok pomáhá identifikovat silné stránky a oblasti, které vyžadují zlepšení nebo inovaci.

3. Ověřujeme úroveň řízení a vedení

V tomto kroku hodnotíme, jak efektivně je řízen prodej a jaký je způsob a úroveň vedení obchodníků. Ověřujeme, zda manažerské postupy podporují cíle firmy a motivují zaměstnance.

4. Ověřujeme úroveň dovedností

Zde posuzujeme, zda obchodníci a manažeři mají potřebné dovednosti a znalosti pro efektivní výkon své práce. Tento krok zahrnuje hodnocení jak individuálních schopností, tak celkové úrovně dovedností v rámci týmu.

5. Analyzujeme výkon obchodníků

V tomto kroku se zaměříme na hodnocení efektivity a výsledků jednotlivých obchodníků. Cílem je zjistit, jak dobře obchodníci plní své cíle a jak přispívají k celkovému úspěchu firmy.

6. Analyzujeme odměňovací schémata

V tomto kroku zkoumáme, jak jsou strukturovány odměny a motivace pro zaměstnance, a jak tyto systémy ovlivňují jejich výkon. Je důležité zajistit, aby odměňovací systémy byly srozumitelné, motivující a v souladu s cíli firmy.

7. Připravíme výstupy a doporučení

Na závěr shrneme zjištění a připravíme soubor doporučení pro zlepšení. Cílem je poskytnout konkrétní návrhy a akční plány, které pomohou firmě dosáhnout jejích obchodních cílů a zvýšit její konkurenceschopnost.

Poptejte nyní a postrčte svůj prodej směrem k úspěchu

Audit prodeje

Získejte ucelený a nezávislý pohled na to, jak je váš prodej nastavený a jak v reálných situacích funguje.

  • Prodejní postupy
  • Vedení obchodníků a řízení prodeje
  • Úroveň znalostí a dovedností
  • Nástroje, měření, vyhodnocování

69 900 Kč

16 hodin

Cena je bez DPH

Poptejte nyní a získejte konzultaci zdarma. Zjistíte, jaké konkrétní přínosy pro vás bude audit prodeje mít.

Díky auditu získáte:

Přehled silných a slabých míst

Zhodnocení úrovně obchodníků

Doporučení na co se zaměřit a co změnit

Základ pro další rozvoj prodeje

Vyhodnocení úrovně řízení a vedení prodeje

Ověření vazby odměňování na výkon

Máte ke službě nějaké otázky nebo potřebujete jiný rozsah? Volejte na +420 724 794 663 nebo nám napište obchod@salesup.cz

Stáhněte si kompletní

výsledky průzkumu

TRENDY V ŘÍZENÍ

PRODEJNÍCH TÝMŮ